Giới Thiệu

Phimhayvai Team Chào bạn!
Phimhayvai.com là một trang xem phim online thuyết minh/phụ đề online miễn phí dành cho tất cả mọi người.

Chúng tôi nhân cảnh thất nghiệp do covid-19, rảnh quá nên dựng trang phimhayvai.com chuyên về phim lẻ – phim bộ thuyết minh để phục vụ bà con cô bác gần xa, có thể xem phim online miễn phí.
Mảng chính của website này tập trung vào phim thuyết minh, bên cạnh đó chúng tôi sẽ cập nhật dần các phim phụ đề-vietsub.

Phimhayvai.com xây dựng dựa trên đam mê là chính, nên sẽ không có quảng cáo!
Trường hợp sau này web phát triển được, khi mà chúng tôi khó / không còn khả năng duy trì, thì sẽ lựa chọn 2 giải pháp: Đóng cửa web hoặc xin donate.

Trân trọng.