Chia sẻ khóa học lập trình hướng đối tượng C/C++ mới nhất 2022

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ hình thức bao gồm một tập hợp các lệnh tạo ra nhiều loại đầu ra khác nhau. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lập trình máy tính để thực hiện các thuật toán.

I. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C/C++

Ngôn ngữ lập trình C và C++ là các ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C và C++ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng các ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới (sau Python, Java, JavaScript, C#), và cũng là ngôn ngữ rất quan trọng trong việc phát triển các hệ thống kinh doanh quy mô lớn được vận hành bởi các tổ chức,công ty lớn, cũng như trong các hệ thống tài chính,..

Khóa học lập trình hướng đối tượng này sẽ giúp bạn :
– Hiểu được nguyên lý và tinh thần của mô hình hướng đối tượng
– Vận dụng và tự thiết kế thành công một phần mềm theo mô hình này
– Nâng cao trình độ và có thể xin việc ở các công ty tuyển dụng

Chia sẻ khóa học lập trình hướng đối tượng C/C++ mới nhất 2022

Xem thêm: Chia sẻ khóa học trang trí website bằng CSS

II. Khóa học lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C/C++ miễn phí 

Các bài học trong khóa bao gồm: 33 video

1. Cài đặt môi trường ảo – Visual Studio 2022
2.Cài đặt môi trường ảo – Visual Studio Code (Dành cho Mac)
3.Các kiến thức cơ bản về lập trình cần nắm
4.Khái niệm Hướng đối tượng (Object oriented)
5.Class và Object
6.Hiểu rõ hơn về thuộc tính
7.Hiểu rõ hơn về phương thức
8.Hiểu rõ hơn về sự liên quan giữa phương thức và thuộc tính
9.Hàm Khởi tạo
10.Hàm Hủy
11.Thuộc tính và phương thức static trong class
12.Tính đóng gói
13.Tính trừu tượng
14.Tính trừu tượng p2
15.Tính kế thừa – Phần 1 Định nghĩa
16.Tính kế thừa – Phần 2 Overriding
17.Tính kế thừa – Phần 3 Kế thừa các hàm khởi tạo
18.TÍnh kế thừa – Phần 4 Đa kế thừa
19.Tính kế thừa – Phần 5 Kế thừa đa mức
20.Khái niệm về đa hình
21.Up-casting và Down-casting
22.Virtual function
23.Abstract Class
24.Interface
25.UML overview
26.Class diagram
27.Initialization list
28.Copy ctor – deep copy – shallow copy
29.Const reference of pointer parameter
30.Design patern
31.Singleton
32.Facade
33.Chia class thành các file
Trên đây là nhưng chia sẻ về khóa học, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu và học có thể bấm vào ” TẢI VỀ NGAY  ” ở phía dưới để bắt đầu học nhé.
[macos]https://drive.google.com/file/d/1VFM9nj09vvhoht4k2P9VVQQSjxjZpCYJ/view?usp=sharing[/macos]
5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *