Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn
2 lượt xem

Ở trung tâm của mọi bàn ăn Hàn Quốc đều có một tô canh giản dị mà ngon lành. Hãy bắt đầu hành trình khám phá lịch sử cũng như sự phát triển của canh Hàn Quốc.

#Dự Phòng